Voordelen

Er zijn uiteenlopende redenen waarom mensen aansluiten bij het LETS-systeem. Hier worden een aantal voordelen opgesomd, maar er zijn er zeker nog andere.

Zelfontplooiing

Door het aanbieden van diensten binnen binnen een lokale kring kan je je mogelijkheden ontplooien. Onbenutte of latent aanwezig kwaliteiten kunnen worden aangeboord en gestimuleerd. Het fijne is dat je daarbij gewaardeerd wordt met ruilpunten én dat je deel uitmaakt van een groep.

Het LETS-systeem bevordert werkzaamheden die ten goede komen aan anderen. Zo kan iemand die herstelt van een ongeval, hulp vragen in het huishouden, voor vervoer enz….

Sociaal contact

Het aanbieden en ontvangen van diensten, maakt dat je met veel mensen in contact komt. Er zijn ook andere gelegenheden om mensen te ontmoeten: wandelingen, etentjes, Letscafés. Vaak ontstaan er op zo’n moment spontaan lets-afspraken. Deze contacten zijn heel wisselend en kunnen gaan van zakelijk en beleefd tot hartelijk en warm.

Materieel voordeel

Hoewel binnen LETS niet in harde munt gerekend wordt, kan het je wel financieel voordeel bieden. Als je via LETS bijvoorbeeld jouw fiets laat repareren, kan je het uitgespaarde geld aan iets anders uitgeven. Of je kan fruit en groenten uit iemands tuin verkrijgen, zonder dat je er geld voor moet uitgeven.

Milieu

LETS bevordert hergebruik en herstel van goederen en draagt daardoor bij tot een duurzame samenleving. Ook wordt door het lokale karakter van LETS minder energie verbruikt voor vervoer en transport.

Maar vooral…

Letsen is fun! Binnen LETS doe je juist die dingen die je graag doet. Als we in deze en volgende pagina’s spreken over een “klus” is dat niet echt een klus om te klaren. Wel iets waar je gewoon plezier aan kan beleven.