Kernteam en vera’s

Kernteamleden zorgen gezamenlijk voor leiderschap, en worden gedragen door de groep.

In de eerste plaats zijn ze de olie tussen de leden en de vera’s, en zorgen ze er zo voor dat de LETS-machine goed en plezierig blijft lopen, volgens de hierboven beschreven LETS-filosofie. In de tweede plaats bewaren ze het overzicht, zijn ze aanspreekpunt en zorgen ze voor de dagelijkse werking en voor de uitvoering van de beslissingen genomen op ‘Letsleuven overlegt’ en voor de toepassing van de huisregels.

Hiervoor hebben we letsers nodig met verschillende competenties: sommige kernteamleden moeten punctueel en ordelijk zijn, anderen moeten communicatief zeer vaardig zijn, leiding kunnen geven op neutrale en empathische wijze, vertrouwen genieten van de hele groep, teamspeler zijn en eigen werking durven bevragen, achter een beslissing van de groep blijven staan, ook al is dit niet de eigen mening. Alle leden kunnen zich kandidaat stellen voor het kernteam en kiezen ook het kernteam.

Zowel de vera-taken als kernteamtaken worden op regelmatige basis geëvalueerd en opengesteld.

Taken van het kernteam:

  • Hoofdtaak: LETS-filosofie en kernwaarden opvolgen en bevorderen van de samenwerking van de vera-teams 
  • Administratieve opvolging: Financiën, ondertekenen documenten RVA/ziekenfonds, webbeheer
  • Overzicht bewaren: mailverkeer rond werking via een centraal meldpunt regelen, kalender in het oog houden, opvolgen van gemaakte afspraken, documenten up to date houden
  • Aanspreekpunt en opvolgen van de soepele werking: aanspreekpunt voor leden en vera’s (open voor alle opmerkingen van leden en vera’s, spreekbuis van het kernteam en de vera’s), aanspreekpunt naar buiten (LETS-Vlaanderen, pers, …), organiseren van ‘Letsleuven Bruist’ en ‘Letsleuven overlegt’ (agenda, verslaggeving en opvolging organiseren, leiden van de vergaderingen samen met bemiddelaar) opvolgen van het toepassen van de huisregels permanente evaluatie van de werking van kernteam en vera’s

Het kernteam is rechtstreeks te bereiken via

kern.letsleuven@gmail.com

Vera’s

Vera’s zijn verantwoordelijk voor een specifieke deeltaak. Ze overleggen onderling en ad hoc met het kernteam.
Zo heb je de:

Leden

We zijn een open groep. Iedereen ongeacht geslacht, kleur, nationaliteit, …. is welkom als hij/zij de LETS-filosofie een warm hart toedraagt, als hij/zij actief is binnen LETS en in orde is met lidgeld en verzekering.

Alle leden worden op verschillende manieren uitgenodigd om mee vorm te geven aan Letsleuven o.a. via een jaarlijkse ledenvergadering ‘Letsleuven bruist’. Hier wordt verslag uitgebracht over het afgelopen jaar en over de financiën. Hier wordt iedereen uitgenodigd om actief deel te nemen aan de vera-werking. We combineren de jaarlijkse ledenvergadering met een leuk ontmoetingsmoment in de traditie van de vroegere brunch.

Alle Letsleden kunnen actief deelnemen aan de Letswerking door zich te engageren voor een occasionele, afgebakende taak of door deel te nemen aan een tijdelijke projectgroep.