Lets Leuven

 

  Lets Leuven online Database

Ik geef toestemming aan Letsleuven om mijn gegevens te bewaren en te gebruiken. De privacywet (08.12.1992) is van toepassing op de persoonsgegevens die Letsleuven bewaart. Letsleuven gebruikt deze gegevens uitsluitend voor intern gebruik binnen Lets. U hebt het recht deze gegevens op te vragen en te verbeteren. Meer info over het gebruik van deze gegevens, klik hier.

Vul jouw letsnaam en paswoord in en druk op de knop Inloggen.
Om de database te kunnen raadplegen moet je inloggen

Vul jouw letsnaam (voornaam.naam) en paswoord in en druk op de knop "Inloggen"

Heb je geen gebruikersnaam / paswoord of ben je het vergeten, contacteer dan:

Help! Ik kan niet inloggen.

Hoe kan ik mijn paswoord laten onthouden?