Wat is LETS

Lets, wablief? 

LETS staat voor Local Exchange and Trading System. Een letsgroep is een regionaal netwerk van mensen die onderling diensten uitwisselen. Karel herstelt de fiets van Marijke. Sara poetst graag ramen. Jolien vraagt een aantal letsers om te helpen bij haar verhuis. Soms wordt er ook materiaal uitgeleend of worden er spullen ‘ver-letst’.

Letsen kan je best vergelijken met een vrienden- of burendienst, maar dan op grotere schaal. Je doet iets voor Mieke, maar Mieke hoeft niet onmiddellijk en niet per se voor jou iets terug te doen. De bedoeling is dat je als letser je talenten aanbiedt aan de groep en dat je van andere letsers dingen vraagt die je zelf niet graag doet of niet kan doen, maar die voor een ander een makkie zijn.

LETS verschilt van de commerciële uitwisseling doordat:

  • de uitwisseling geen professioneel karakter heeft
  • de vergoeding niet financieel van aard is
  • de aanbieder vrij kan beslissen of hij ingaat op de vraag of niet
  • de transactie niet gebonden is aan een wettelijk contract