Valkuilen

Letsen biedt vele kansen en voordelen, maar er zijn ook valkuilen.
Mijn aanbod/vraag vindt geen aansluiting.

Afhankelijk van de grootte van de Letsgroep is er een groot of klein aanbod van diensten en goederen. Binnen Lets Leuven is er een redelijk uitgebreid aanbod. Toch is het mogelijk dat jouw specifieke vraag niet beantwoord wordt of dat niemand ingaat op jouw aanbod. Daar moet je rekening mee houden. Sowieso is het belangrijk dat je bereid bent meer aan te bieden dan alleen jouw specialiteit, al is het afwassen op een feest of het verslag maken van een Lets-vergadering.
Dat duurt nogal, zeg!

Het is eveneens mogelijk dat een bepaald aanbod weliswaar aanwezig is binnen de groep, maar dat niemand er de tijd of de zin voor heeft. Dit is de fundamentele vrijheid van de letser: ook al wordt hem iets gevraagd, hij heeft altijd het recht “neen” te zeggen. Wachtperioden van één of enkele maanden zijn dan ook geen uitzondering.
Het is niet goed gedaan.

Binnen Lets worden amateurdiensten aangeboden. Je kan dus ook niet verwachten dat je een professionele service zal krijgen. Als je professionele hulp wenst, moet je dit niet binnen Lets zoeken, maar bij een te betalen specialist of vakman buiten Lets.

Wil je zeker zijn van iemand? Probeer dan eerst iets klein uit of vraag feedback aan anderen.
Ik krijg mijn negatief saldo niet opgekrikt.

Het is verleidelijk de hulp van letsers in te schakelen, zeker als je veel werk hebt of als je met grote projecten bezig bent als een verbouwing. Besef dan goed dat bijvoorbeeld 5u werk gelijk staat met 100 iku. Als die dag drie mensen tegelijk aan het letsen zijn bij jou, betekent dat dat er 300 iku’s van je rekening gaan. Maar het betekent vooral dat jij 15 uren moet ‘klussen’ om dit terug in evenwicht te brengen.

Letsen is in essentie BEWEGEN. Geven en ontvangen. Van plus naar min en terug. Dat hoeft niet elk moment in evenwicht te zijn, maar globaal genomen wel.
Ik wil iku’s sparen

Binnen Lets is een groot positief saldo even nadelig voor het systeem als een groot negatief saldo. Als jij geen iku’s uitgeeft, betekent dat immers dat iemand anders ze niet kan verdienen, met uiteindelijk stilstand als gevolg. Lets leeft van de beweging van iku’s en dit binnen redelijke grenzen.