Interletsen

Vanaf nu is inter-letsen mogelijk binnen Lets-Leuven. Dit houdt gewoon in dat je kan LETS-en met leden van andere Letsgroepen in Vlaanderen. Drie letsers willen verantwoordelijk zijn om dit in goede banen te leiden: Monique Verhaeghe, Hilde Bevers en Michel Opde beeck.

Hoe gaat het te werk?

1. Je hebt een vraag/aanbod waarvan je denkt dat dit de letsers van een andere letsgroep van Vlaanderen zou kunnen aanbelangen of interesseren. Stuur dan een mail naar interlets.letsleuven@gmail.com waarin je 4 punten vermeldt:

  • wie jij bent + telefoon + mailadres
  • duidelijke omschrijving van je vraag/aanbod
  • welke waardering  je vraagt of zou willen geven ( mag in ‘tijd’ uitgedrukt worden)
  • tot welke letsgroep of regio je jou wil richten

De interlets-vera van dienst stuurt na overleg, je vraag/aanbod door naar de verantwoordelijke van de andere letsgroep. Deze zal het bericht verspreiden onder hun letsers.

2. Het komt tot een LETS-transactie

De letsers die op de vraag/aanbod willen ingaan krijgen elkaars contactgegevens en nemen rechtstreeks met elkaar contact op.

3. Na afloop van de letstransacties stuur je terug een mail naar interlets.letsleuven@gmail.com waarin je weerom 4 punten vermeldt:

  • wie jij bent en met wie jij ‘inter-letste’ en tot welke letsgroep deze letser behoort
  • wanneer en welke transactie er is door gegaan
  • hoe het is verlopen
  • hoeveel waardering (mag uitgedrukt worden in iku’s of tijd) ervoor gegeven of gekregen dient te worden

4. De interlets-vera van dienst zorgt voor het inschrijven van de iku’s én voor de doorgave/verwerking van de lets(tijds)eenheden in de andere letsgroep.

Omdat Letsgroepen in Vlaanderen werken  met verschillende waardering(tijd)seenheden, houden we voorlopig het boekhoudkundige nog zelf in de hand.

Zijn er nog vragen … stuur maar een mailtje naar interlets.letsleuven@gmail.com.

Hopelijk kunnen we zo inspelen op een behoefte die al langer leefde binnen Lets Leuven… verruim de horizon maar!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.